2 1Сионд бүрээ татан, Миний ариун уулан дээр түгшүүр зарлагтун.
ЭЗЭНий өдөр ирж байгаа тул энэ нутгийн бүх оршин суугчид чичрэгтүн.
Үнэхээр тэр өдөр ойрхон байна.
2Бүрхэг болон харанхуй өдөр,
үүлтэй болон түнэр харанхуй өдөр.
Уулсын дээгүүр үүрийн туяа цацрах мэт агуу хүчирхэг ард түмэн энд тархаж байна.
Үүнтэй адил зүйл урьд нь хэзээ ч болж байгаагүй,
үүнээс хойш олон үеүдэд ч дахин гарахгүй.
3Тэдний өмнө гал шатаж, ард нь дөл дүрэлзэнэ.
Тэднийг ирэхээс өмнө энэ нутаг нь Едений цэцэрлэг шиг байдаг боловч
тэдний ард зэлүүд цөл шиг болдог. Тэднээс зугтах юм огт үгүй.
4Тэдний дүр төрх морьдын дүр төрх мэт бөгөөд тэд дайны морьд мэт давхилдана.
5Тэрэгнүүд шиг нүргээнтэйгээр тэд уулсын оройгоор үсэрнэ.
Тэд сүрлийн ёзоорыг шатааж буй галын чимээ мэт,
тулалдаанд бэлтгэгдсэн хүчит ард түмэн мэт билээ.
6Тэдний өмнө хүмүүс бачимдан сандарцгаадаг бөгөөд бүгдийн царай нь хувхайран цайна.
7Тэд хүчит эрчүүд мэт гүйлдэн, цэргүүд мэт хэрэм уруу авирна.
Тэд тус бүр жагсаалаар урагшилж, өөрсдийн замаасаа гажихгүй явна.
8Тэд бие биеэ үл түлхэн, өөр өөрсдийнхөө замаар алхана.
Тэд хамгаалалтаар дамжин гарахдаа ч эгнээгээ алдахгүй.
9Тэд хот уруу дайран, хэрмэн дээгүүр гүйлдэж,
гэрүүд уруу авиран орж, хулгайч мэт цонхоор дотогш орно.
10Тэдний өмнө газар хөдөлж, тэнгэр чичрэн, нар сар харанхуйлж, оддын гэрэл бөхнө.
11ЭЗЭН Өөрийн цэргийн тэргүүнд дуугаа өргөнө.
Түүний хуаран нь үнэхээр нүсэр том.
Учир нь Түүний тушаалыг биелүүлэгч нь хүчирхэг билээ.
ЭЗЭНий өдөр үнэхээр агуу бөгөөд маш аймшигтай.
Хэн тэр өдрийг тэвчиж чадах вэ?
12ЭЗЭН тунхаглаж байна.
“Харин одоо ч гэсэн мацаг барин, уйлан, гашуудаж бүх зүрхээрээ Над уруу эргэгтүн!
13Та нар хувцсаа биш, харин зүрх сэтгэлээ тастан урагтун”.
Одоо өөрсдийн Бурхан ЭЗЭН уруу эргэгтүн.
Учир нь Тэр бол нигүүлсэнгүй, өрөвч, уурлахдаа удаан,
хайр энэрлээр бялхам, бузар мууд ч зөөлөн ханддаг билээ.
14ЭЗЭН бодлоо өөрчилж, зөөлрөн,
Өөрийнхөө ард ерөөлийг буюу та нарын Бурхан ЭЗЭНд зориулагдсан идээн өргөл,
ундаан өргөлийг үлдээхгүй гэдгийг хэн мэдэх билээ?
15Сионд бүрээ үлээгтүн.
Мацаг барилтыг ариусган, ёслолын чуулганыг зарлан тунхаглагтун.
16Ард түмнийг цуглуулж, чуулганыг ариусга.
Ахмадуудыг авчирч, хүүхдүүдийг болон хөхүүл хүүхдүүдийг цуглуулагтун.
Болзоот залууг өрөөнөөс нь, сүйт бүсгүйг унтлагын өрөөнөөс нь гаргагтун.
17ЭЗЭНд үйлчлэгчид болох тахилч нар сүмийн үүдний танхим болон тахилын ширээний хооронд уйлагтун.
Тэд “ЭЗЭН, ард түмнээ хэлтрүүлээч.
Өөрийн өвийг доромжлол болон үндэстнүүдийн дунд зүйрлэл бүү болгооч.
Яагаад тэд ард түмнүүдийн дунд
“Тэдний Бурхан хаана байна вэ?” гэж хэлэх ёстой юм бэ?” гэж хэлэг.
18Дараа нь ЭЗЭН Өөрийн газрын төлөө зүтгэлтэй байж,
Өөрийн ард түмнээ өрөвдөх болно.
19ЭЗЭН хариулан, Өөрийн ард түмэндээ
“Үзэгтүн, Би та нарт үр тариа, усан үзмийн шинэ дарс болон тосыг илгээх гэж байна.
Та нар түүгээр хангагдах болно.
Би хэзээ ч дахин та нарыг үндэстнүүдийн дунд зэмлэл болгохгүй.
20Харин би хойд зүгийн цэргийг та нараас алс холдуулан,
тэднийг хатсан зэлүүд газар уруу шахаж, тэдний манлайг дорнын далай уруу,
арын хамгаалалтыг нь өрнийн далай уруу хөөн зайлуулна.
Тэдний муухай үнэр нь дэгдэн, эхүүн үнэр нь гарч ирнэ.
Учир нь тэрээр агуу зүйлсийг хийсэн юм” гэж хэлэх болно.
21Газар аа, бүү айгтун, хөгжин баясагтун.
Учир нь ЭЗЭН агуу зүйлсийг хийсэн билээ.
22Талын араатнууд аа, бүү айгтун.
Учир нь хээрийн бэлчээрүүд ногоорч, мод үр жимсээ гарган,
инжрийн мод болон усан үзмийн мод арвин жимсэлсэн билээ.
23Сионы хөвгүүд ээ, хөгжилтэй байгтун.
Өөрийн Бурхан ЭЗЭНий дотор баясаж баярлагтун.
Учир нь Тэр та нарыг зөвтгөхийн тулд эхний бороог та нарт хүртээн,
та нарын төлөө бороог асгаж, урьдын адил эхний болон сүүлийн бороог оруулж өгсөн.
24Үтрэмүүд тариагаар дүүрч,
торхнууд усан үзмийн шинэ дарс болон тосоор бялхах болно.
25“Дараа нь та нарын дунд Миний илгээсэн агуу их цэргүүд болох сүрэг голио,
мөлхөгч голио, сүйтгэгч голио, зажлагч голионуудын идэж дуусгасан он жилүүдийг Би та нарт нөхөн төлнө.
26Та нар идэх юмаар хангалуун байх бөгөөд цатгалан болж,
та нарт гайхамшгийг хийж өгсөн өөрсдийн Бурхан ЭЗЭНий нэрийг магтах болно.
Тэгээд Миний ард түмэн хэзээ ч ичгүүрт унахгүй.
27Ингэж та нар Намайг Израилийн дунд байгааг,
мөн Намайг та нарын Бурхан ЭЗЭН бөгөөд өөр хэн ч байхгүй гэдгийг мэдэх болно.
Миний ард түмэн хэзээ ч ичгүүрт унахгүй.
28Түүний дараа Би Өөрийн Сүнсийг бүх хүн төрөлхтөнд цутгана.
Та нарын хөвгүүд, охид эш үзүүлэн, өвгөд чинь зүүд зүүдэлж, залуус чинь үзэгдлүүд үзнэ.
29Тэдгээр өдрүүдэд Би боолууд, шивэгчингүүд дээр ч Өөрийн Сүнсээ цутгана.
30Би тэнгэр болон газарт гайхамшгт тэмдгийг үзүүлнэ. Тэр нь цус, гал ба утаан багананууд болой.
31ЭЗЭНий агуу, аймшигт өдөр ирэхийн өмнө нар харанхуйлж,
сар цус болж хувирна.
32ЭЗЭНий нэрийг дуудагч хэн боловч аврагдах болно.
Учир нь, ЭЗЭНий айлдсанчлан Түүний дууддаг үлдэгсдийн дунд ч хүртэл Сион ууланд болон Иерусалимд амь мултрах хүмүүс байх болно.