18 1Адайр хүн хувийн хүслээ эрж хайдаг ба
Хамаг саруул ухааны эсрэг тэрсэлнэ.
2Мунхаг хүн ухаанд баярладаггүй.
Харин бодол санаагаа харуулахыг л эрмэлздэг.
3Хар санаатан ирэхэд жигшүүр бас ирнэ.
Гутамшгийн хамт ичгүүр ирнэ.
4Хүмүүний амнаас гарах үгс гүний ус мэт бөгөөд
Мэргэн ухааны ундарга нь шоржигнон урсах горхи мэт буюу.
5Хар санаатай нэгэнд тал засах ба
Зөв нэгнийг түлхэхийн аль аль нь сайнгүй аж.
6Мунхгийн уруул нь эвдрэлцлийг авчирна.
Түүний ам нь цохилтыг урьдаг.
7Мунхгийн ам өөрийг нь сүйтгэнэ.
Түүний уруул сэтгэлийг нь урхидна.
8Ам хэлээ билүүдэгчийн үгс амтат идээ будаа мэт ба
Тэдгээр үгс ходоодны мухарт ч хүрнэ.
9Ажилдаа хичээл зүтгэл гаргадаггүй хүн
Үрэн таран хийгч нэгний ах дүү нь мөн.
10ЭЗЭНий нэр бат бөх цамхаг бөгөөд
Шударга зөв хүн тийшээ гүйгээд, тэнд аюулгүй байна.
11Баян хүний эд хөрөнгө нь түүнд бэхлэлт бүхий хот ба
Өөрийнх нь төсөөлдгөөр өндөр хана мэт ажээ.
12Сүйрлийн өмнө хүмүүний зүрх ихэмсэг байдаг бол
Хүндлэлийн өмнө даруу зан байдаг.
13Сонсохоосоо өмнө хариу хэлэх нь
Хүнд өөрт нь мунхаг хэрэг ба ичгүүр билээ.
14Хүмүүний сүнс өвчнийг ч тэсвэрлэдэг.
Харин цөхөрсөн сүнсийг хэн тэнхрүүлж чадах билээ?
15Хэрсүү хүний оюун бодол мэдлэгийг эзэмшдэг.
Мэргэн хүний чих мэдлэгийг эрж хайдаг.
16Бэлэг өгсөн хүний өмнө боломж нээгдэж,
Тэр нь түүнийг эрхэм нэгэнтэй учруулна.
17Өөр нэгэн ирж, түүнийг шалгаахаас нааш хэрэг явдлаа түрүүлж хэлсэн хүний л зөв шиг байдаг.
18Шавга хаях нь зөрчилдөөнийг эцэслэх бөгөөд
Эрх мэдэлтнүүдийн хоорондохыг шийддэг.
19Гомдсон ах дүүг буцаж эргүүлэх нь
Хүчирхэг хотыг эзлэн авахаас ч илүү хэцүү.
Хэрүүл маргаан нь шилтгээний түгжээтэй хаалга мэт ажээ.
20Амныхаа үр жимсээр хүмүүний ходоод дүүрэх бөгөөд
Тэрээр уруулаасаа гаргах бүтээгдэхүүнээр цадна.
21Амь ба үхэл нь хэл ярианы хүчинд байдаг.
Түүнд дуртай хүн эдгээрийн үр жимсийг хүртдэг.
22Эхнэрийг олдог хүн сайныг олж,
ЭЗЭНээс тааллыг хүлээн авдаг.
23Ядуу хүн өршөөл гуйдаг бол
Баян хүн таагүй хариулт өгдөг.
24Дэндүү олон найзтай хүн сүйрэлд өртдөг ч,
Ах дүүгээс чинь ч дотно байж чадах анд нөхөр бий шүү.