ХАРААГҮЙ ИРГЭДЭД ЗОРИУЛСАН БРАЙЛЬ БИБЛИЙН ТӨСӨЛ

ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЦЭЭ

Image

Монголд Ойролцоогоор 16,600 орчим харааны бэрхшээлтэй иргэд байдаг гэсэн тоо байдаг. Монголд Хараагүй иргэдэд зориулсан төв харьцангүй цөөн. Тэднийг нийгэмд хөлөө олж, бие даан амьдрахад тусладаг гол байгууллагын нэг бол Монголын Хараагүй Иргэдийн Холбоо билээ. МХИХолбоо нь 21 аймагт салбартай ба 2004 онд Брайль хэвлэлийн машинтай болжээ. Энэхүү машины тусламжтайгаар харааны бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд зориулан цөөн тооны сурах бичгийг хэвлэсэн байна.

Өнөөг хүртэл Монгол улсад гадны байгууллага, хувь хүмүүсийн оролцоо тусламжтайгаар Ариун Библи ном, номоороо гарч байжээ. Брайлиар хэвлэх машин Монголд байгаа нь бидний хамгийн том давуу тал гэж харж байна.

ТӨСЛИЙН ЗОРИЛГО

– Хараагүй иргэдэд зориулан 150 ширхэг Брайль Библийг хэвлэх

– Брайль хэвлэлийн зориулалт бүхий чанартай цаасны хангамж тусламжтайгаар бид Библийг багадаа 10 жилийн турш хэрэглэх боломжтойгоор хэвлэнэ.

– Хэвлэгдсэн брайль Библийг МХИХолбооны тусламжтайгаар 21 аймагт байгаа салбарууд, тусгай боловсролын сургуулиуд, номын сангуудад болон чуулгануудад хүргүүлэх.

ЗАЛБИРАЛ БА ДЭМЖЛЭГ

Марк 5:41

1.Зорьсон хугацаандаа Брайль Библийг хэвлэж дуусахын төлөө

2.Бүх ажилчид төслийг дуусах хүртэл ажиллах боломжтой байхын төлөө

3.Хараагүй хүмүүс Брайль Библийг уншин, тэдний амьдрал үр жимстэй байхын төлөө

Image module

СТАНДАРТ МОНГОЛ ОРЧУУЛГА

Бид Библийг эх хэлнээс нь үнэн зөв, ойлгомжтойгоор орчуулахыг зорино. Ингэхдээ Монгол хэлний дүрэм, үг хэллэгийн онцлогийг тусгаж дуудан уншихад сонсголонтой байлгахыг эрмэлзэнэ.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Image module

СОНСГОЛГҮЙ ИРГЭДИЙН БИБЛИ

Moнголд ойролцоогоор 10,000-12,000 сонсголын бэрхшээлтэй хүмүүс байдаг. Гэхдээ тэдний 1% нь л уншиж бас бичиж чаддаг. Одоогоор ЕБС-д 4000 орчим сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдүүд сурч байна.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ