12 1Дараа нь Ефраимын эрчүүд дуудагдан цугларч, Зафон уруу гатлан очоод, Иефтад
-Яагаад чи өөрийнхөө хамт авч явахаар биднийг дуудалгүйгээр Аммоны хөвгүүдтэй дайтахаар хөдлөв? Бид чамайг гэртэй чинь хамт шатаана хэмээн занажээ. 2Иефта тэдэнд
-Би болон миний ардууд Аммоны хөвгүүдтэй маш бэрх тэрсэлдэн арцсан. Би та нарыг дуудахад та нар намайг тэдний савраас аварсангүй. 3Та нар намайг аврахгүй болохыг хараад, би амь өрсөж, Аммоны хөвгүүдийн эсрэг гатлан хөдөлсөнд ЭЗЭН тэднийг миний гарт тушаав. Яагаад та нар энэ өдөр миний эсрэг дайтахаар над уруу ирнэ вэ? хэмээн өчив. 4Тэгээд Иефта Гилеадын бүх эрсийг цуглуулж, Ефраимтай дайтав. Гилеадын эрчүүд Ефраимыг ялав. Учир нь тэд
-Гилеадын хүмүүс ээ, та нар бол Ефраим болон Манассегийн дунд байгаа Ефраимын оргодлууд юм гэсэн аж. 5Гилеадын хүмүүс Ефраимын харалдаа байрлах Иорданы гармыг эзлэв. Ефраимын дүрвэгсдээс хэн нэгэн
-Гол гатлуулж өгөөч хэмээн гуйхад Гилеадын эрчүүд түүнээс
-Чи Ефраим хүн мөн үү гэж асуухад тэр хүн
-Үгүй хэмээн хариулсанд 6тэд
-Чи “Шибболет” гэж хэл хэмээн шаарддаг байв. Тэр зөв аялгаар хэлж чадалгүй “Сибболет” гэсэнд түүнийг хоморголон барьж, Иорданы гарам дээр алдаг байв. Тэр үед дөчин хоёр мянган Ефраим хүн тэнд алагджээ. 7Иефта Израилийг зургаан жил шүүв. Тэгээд Гилеад хүн Иефта нас эцэслэн, Гилеадын хотуудын нэгэнд нь оршуулав.
8Түүний дараа Бетлехемийн Ибзан Израилийг шүүв. 9Тэр гучин хүү, гучин охинтой байв. Тэр охидоо гэр бүлээсээ гадагшаа хадамд гаргаж, мөн өөрийн хөвгүүдэд гучин охидыг гаднаас бэр болгон авав. Тэр долоон жил Израилийг шүүжээ. 10Ибзаныг нас эцэслэхэд, Бетлехемд оршуулав.
11Түүний дараа Зебулун хүн Елон Израилийг шүүв. Тэрээр Израилийг арван жил шүүв. 12Тэгээд Зебулун хүн Елон нас эцэслэж, Зебулун нутгийн Аиалонд оршуулагдав.
13Түүний дараа Пиратон хүн Хиллелийн хөвгүүн Абдон Израилийг шүүв. 14Тэр дөчин хүү, гучин ачтай байсан бөгөөд тэд далан илжиг унадаг байв. Тэр найман жил Израилийг шүүжээ. 15Тэгээд Пиратон хүн Хиллелийн хөвгүүн Абдон нас эцэслэхэд түүнийг амалекчуудын уулархаг нутаг дахь Ефраим нутгийн Пиратонд оршуулав.